Co istotne restrukturyzacji podlegają wyłączenie przedsiębiorcy i rolnicy, natomiast z upadłości mogą skorzystać także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja ma pomóc przedsiębiorcy wyjść z trudnej sytuacji i może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Stąd też podstawowym celem restrukturyzacji jest niedopuszczenie do bankructwa danego podmiotu poprzez poprawę jego sytuacji ekonomicznej i powrót do pełnej płynności finansowej. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest przywilejem dla przedsiębiorcy, brak jest jakiegokolwiek obowiązku rozpoczęcia takich działań, w odróżnieniu od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli od chwili powstania stanu niewymagalności.

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy racjonalne względy na to pozwolą, ponadto postępowanie upadłościowe ma na celu uzyskanie możliwości oddłużenia przez rzetelnych dłużników.