W celu uzyskania najlepszego efektu w zakresie odzyskania należności, polecamy udzielenie wszelkich dostępnych informacji na temat dłużnika, w szczególności wszelkich danych teleadresowych, informacji gdzie przebywa dłużnik, informacji o jego składnikach majątkowych, informacji na temat znanej sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa.