Kancelaria PMR Sp. z o.o. to wyspecjalizowany podmiot o zasięgu międzynarodowym, świadczący unikatowe usługi niezbędne dla osiągnięcia celu jakim jest stabilizacja w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Nasze przygotowanie merytoryczne w połączeniu z wieloletnią praktyką pozwala nam na osiągnięcie sukcesu w poszczególnych obszarach zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klienta.

W swojej pracy wykorzystujemy wiedzę i szerokie doświadczenie praktyczne z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych, postępowań w ramach egzekucji z dochodów, postępowań upadłościowych oraz postępowań sądowych i pozasądowych zmierzających do zaspokojenia wierzycieli.

Kancelaria PMR powstała w roku 2006 r. i swą działalnością dała początek istnieniu Grupie PMR.

Kancelaria powstała z inicjatywy zarządców sądowych, nadzorców sądowych, likwidatorów w celu dzielenia się wiedzą, wymianą doświadczeń z zakresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego, dążąc do wypracowania takich zapisów ustawowych jakich potrzebowali zarówno przedsiębiorcy jak i wierzyciele. Konieczne stało się dostosowanie zapisów prawa do otoczenia biznesowego.

Nasi koledzy z zespołu brali czynny udział w tworzeniu nowych zapisów ustawowych czego efektem jest obowiązujące od 2016 roku Prawo Restrukturyzacyjne. Otwarcie na rynek, działanie w zespole, ciągłe poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń pozwoliły nam na stworzenie unikalnej oferty zarówno dla przedsiębiorców, dłużników, wierzycieli jak i pozostałych uczestników postępowań sądowych.

Kancelaria PMR doradza zarówno przedsiębiorcom jak i uczestnikom postępowań sądowych. Wspieramy zarówno wierzycieli, jaki i kancelarie prawne, doradców restrukturyzacyjnych, syndyków, zarządców oraz nadzorców ustanowionych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Katalog naszych usług nie jest zamknięty. W zależności od indywidulanej sytuacji Klienta, wspomagamy go w powstałej sytuacji kryzysowej. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest w zakładce Oferta.

Nasi eksperci to zespół doświadczonych profesjonalistów. Poza wiedzą teoretyczną posiadamy rozległą wiedzę praktyczną pozyskaną w trakcie wieloletniej współpracy. W swoich działaniach bazujemy zarówno na narzędziach wypracowanych i sprawdzonych w ramach szeroko zakrojonej działalności specjalistów Grupy PMR, jak i tworzymy nowatorskie rozwiązania.

Długoletnie doświadczenie pozwoliło poznać różne branże oraz opracować narzędzia uwzględniające specyfikę każdej z nich. Kompetencje i doświadczenie zapewniają bezpieczeństwo podejmowanych przez nas działań. Najwyższą efektywność uzyskujemy dzięki zaangażowaniu całego zespołu, gwarantując przy tym najwyższe standardy współpracy.