Szanowni Państwo,

mając na uwadze fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej także RODO lub rozporządzeniem), pragniemy poinformować Państwa, że Spółka Kancelaria PMR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z należytą starannością wypełnia wszystkie spoczywające na niej obowiązki wypływające z rozporządzenia, w ten sposób umożliwiający najlepszą ochronę Państwa danych osobowych.

W tym miejscu chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż jako Administrator Państwa danych osobowych dostosowaliśmy wszelkie procedury przetwarzania Państwa danych osobowych – stosownie do wytycznych RODO – zarówno na poziomie organizacyjnym, dokumentowym, technicznym, proceduralnym, jak również (i przede wszystkim) na poziomie świadomościowym.

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iodo@pmrsa.pl.

KLAUZULE INFORMACYJNE:
1) klauzula informacyjna dla kontaktu drogą elektroniczną;
2) klauzula informacyjna dla kontaktu telefonicznego;
3) klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego.