Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, przedsiębiorców niewypłacalnych, a także podmiotów będących uczestnikami postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Zapewniamy pełen zakres usług w obszarze prawa, zarządzania, finansów, analiz branżowych, ekonomii, negocjacji.

Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz otoczenie biznesowe nasza oferta jest stale rozwijana.

Ciągłe poszerzanie wiedzy w obszarach naszego działania pozwala nam na oferowanie narzędzi i produktów dopasowanych do potrzeb Klienta i realiów otoczenia. Wynikiem naszego zaangażowania i doświadczenie jest oferta dopasowana do problemów i oczekiwań klienta. Niezależnie od tego kogo reprezentujemy lub jaka rola zostanie nam powierzona w konkretnym projekcie, pragniemy zapewnić bezpieczeństwo i spokój Klienta.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ilości i stopnia skomplikowania obowiązków niezbędnych do wykonania w trakcie pełnienia funkcji zarządcy, nadzorcy sądowego czy też syndyka, dlatego też wychodzimy naprzeciw potrzebom tej grupy Klientów i proponujemy profesjonalną pomoc w trakcie prowadzonych postępowań. Z przyjemnością podzielimy się wiedzą i doświadczeniem z doradcami restrukturyzacyjnymi, jak również wspomożemy osoby stawiające pierwsze kroki w tej dziedzinie.

Oferujemy:

  • wsparcie ekonomiczne i analityczno-finansowe;
  • odzyskiwanie należności w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • egzekucje z dochodów firmy;
  • sporządzanie dokumentów w postępowaniach upadłościowych, np. opisu i oszacowania majątku dłużnika, listy wierzytelności, planu podziału;
  • obsługę administracyjną postępowań upadłościowych konsumenckich;
  • sporządzanie dokumentów w postępowaniach restrukturyzacyjnych, np. planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzycieli, przygotowywanie zebrań Rady Wierzycieli.