Kancelaria PMR oferuje kompleksową obsługę, jednocześnie stanowiąc unikalną na rynku ofertę wsparcia organów wykonawczych postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W naszym zespole znajdują się osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego udzielanymi na mocy Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. 2007 Nr 123 poz. 850 z późn. zm.).

Nasi doradcy czynnie pełnią funkcje zarządcy sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka masy upadłości, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, czy też zarządcy w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz nadzorcy wykonania układu .

W naszym zespole pracujemy z analitykami rynku, analitykami branżowymi, specjalistami ds. controlingu, mediatorami i negocjatorami, co daje nam szerokie możliwości w działaniu dla osiągnięcia celu postępowania. Tylko szerokie spojrzenie i bagaż doświadczeń mogą być podstawą do określonego, uszytego na miarę sposobu działania. Nasz Zespół po zapoznaniu się z sytuacją przedstawia możliwości działań i rekomendacje na przyszłe okresy.

W skład naszej oferty wchodzą:

 • transmisja, porządkowanie i przetwarzanie danych finansowych celem sporządzenia spisów wierzytelności, uzupełnień spisów wierzytelności i aktualizacji spisów wierzytelności,
 • bieżące zarządzanie zmianami danych na spisie wierzytelności celem przygotowania istotnych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli;
 • wsparcie w zakresie przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli, w tym elektroniczne zbieranie głosów za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych;
 • transmisja, porządkowanie i przetwarzanie danych finansowych celem sporządzenia list wierzytelności (w postępowaniach upadłościowych), uzupełnień listy wierzytelności i aktualizacji listy wierzytelności,
 • wsparcie w zakresie przeprowadzenia i przygotowania dokumentacji w przedmiocie opisu i oszacowania majątku;
 • wsparcie w przygotowaniu i przygotowanie w imieniu zleceniodawcy planów restrukturyzacyjnych – w całości lub w wybranych obszarach;
 • sporządzanie testów prywatnego wierzyciela;
 • sporządzanie testów prywatnego inwestora;
 • opracowywanie odrębnych planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonej, częściowych i ostatecznych planów podziału funduszów masy;
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących praktycznych aspektów stosowania prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego oraz propozycji rozwiązania problemów prawnych, na jakie można natrafić pełniąc określoną funkcję organu wykonawczego w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym;
 • przygotowanie propozycji układowych;
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami
 • prowadzenie negocjacji i mediacji z uczestnikami postępowania;
 • pomoc w uzyskaniu finansowania w procesie restrukturyzacji
 • pomoc w znalezieniu potencjalnych nabywców poszczególnych składników majątkowych

W przypadku poszukiwania pomocy w innym zakresie, niż wskazany powyższej, zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem.