Prokurent

Kompetencje/Doświadczenie:

  • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Doświadczenie zawodowe w zakresie bezpośredniej operacyjnej koordynacji złożonych projektów restrukturyzacyjno-rewitalizacyjnych zdobywała m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu a następnie w firmach konsultingowych jako członek zarządu spółki portfelowej grupy kapitałowej notowanej na GPW;
  • Aktualnie Pani Joanna koordynuje oraz nadzoruje postepowania egzekucyjne. Monitoruje harmonogramy działań związanych z realizacją poszczególnych projektów. Odpowiedzialna jest również za weryfikację oraz autoryzację przelewów bankowych w prowadzonych postepowaniach.
  • Z pasją graniczącą z hobby – zgłębia też wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne z zakresu upadłości konsumenckiej. Z poczuciem misji wspiera zadłużone osoby fizyczne znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, wskazując im drogę wyjścia z sytuacji kryzysowych

Zainteresowania:

Interesuje się psychologią i filozofią, doszukując się też życiowej prawdy w religii.

Odpoczywa z rodziną, uprawiając turystykę górską. Lubi horrory i dobrą muzykę.