Interim Manager, Prokurent

Wykształcenie/Kompetencje:

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych lub będących w kryzysie;
  • Wysokiej klasy analityk odpowiedzialny za monitoring bieżącej sytuacji ekonomicznej kluczowych klientów Kancelarii oraz analizę wewnętrznych i zewnętrznych strumieni informacji w kierunku potencjalnych zagrożeń związanych z niewypłacalnością;

Doświadczenie/Projekty:

  • Swoje doświadczenie zdobywał podczas pracy w jednym z największych krajowych przedsiębiorstw, gdzie do Jego kompetencji należał controling poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa celem wypracowania spójnego dla przedsiębiorstwa systemu „wczesnego ostrzegania” zagrożeń;
  • Wdrażał na poziomie zarządczym czynności egzekucyjne z dochodu przedsiębiorstw, których równorzędnym celem było zaspokojenie Wierzycieli, zachowanie bytu przedsiębiorstw i poprawa ich płynności finansowej;
  • Ponadto swoje doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz przeciwdziałania upadłościom przedsiębiorstw doskonalił jako członek zarządu w firmie inwestycyjnej typu Venture Capital specjalizującej się w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw w trakcie ich restrukturyzacji oraz członek zarządu spółki specjalizującej się inwestycjami w nieruchomości;
  • Aktualnie odpowiedzialny za nadzór kierowniczy nad zespołami restrukturyzacyjnymi wdrażającymi projekty restrukturyzacyjne realizowane przez Kancelarii.

Zainteresowania:

W sferze zainteresowań Pana Sebastiana znajduje się literatura, prawo, historia, polityka, muzyka, z ogromną pasją bada zagadnienia związane z psychologią i działalnością dyktatorów XX i XXI wieku oraz sferą ich oddziaływana na społeczeństwo.