Dyrektor Zarządczy, Prokurent

Kompetencje/Doświadczenie:

 • Absolwent The Polish Open University w Warszawie na Wydziale Zarządzania;
 • Wysokiej klasy manager w zakresie procesów funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • Ekonomista i analityk finansowy;
 • Posiada szczególne kompetencje w zakresie identyfikacji bieżących zagrożeń dla funkcjonowania organizacji i umiejętności projektowania i wdrażania zmian;
 • Prowadzi bieżące audyty otoczenia prawnego i kryzysowego przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym.

Doświadczenie/ Projekty:

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na najwyższych szczeblach zarządzania;
 • Pełnił funkcje zarządcze w działach finansowych i prawnych restrukturyzowanych przedsiębiorstw;
 • Doradza strategicznym klientom;
 • Zarządza przedsiębiorstwami dla zabezpieczenia kluczowych czynników sukcesu i osiągnięcia celu;
 • Uczestnicząc w transgranicznych procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw określa niezbędne zasoby i buduje zespoły;
 • Proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje procesy i sprawuje nadzór nad ich implementacją;
 • Przeprowadził z sukcesem wiele projektów zarządzania kryzysowego w branżach o strategicznym potencjale.

Zainteresowania:
Ma liczne zainteresowania i tylko jedną pasję – Rodzinę. Lubi gotować, podróżować. Lubi aktywność fizyczna – nurkowanie głębinowe, fitness.