11 października br. ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich UE w ramach Rady Unii Europejskiej przyjęli wspólne stanowisko wobec dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw.

Nadchodzące zmiany w prawie upadłościowym dają państwom członkowskim sporo swobody w stosowaniu regulacji krajowych, ale narzucają jednocześnie kilka wspólnych warunków. Są to m.in. opracowanie wzoru planu restrukturyzacyjnego dla firm oraz zwiększenie odpowiedzialności kadry kierowniczej za bankructwo.

Przedmiotem październikowych obrad ministrów sprawiedliwości państw członkowskich była dyrektywa o upadłości przedsiębiorstw, która celem jest pomoc w restrukturyzacji firm, które cieszą się na rynku dobrą opinią, ale muszą mierzyć się z bankructwem wynikającym z przejściowych problemów. Projekt zmian KE przedstawiła jeszcze w 2016 roku.

Ministrowie byli zgodni co do tego, aby decydującą moc nadal miały przepisy krajowe. Wspólne dla wszystkich regulacje mają objąć jedynie kilka elementów postępowań.

Wprowadzane zmiany w prawie upadłościowym dotyczą przede wszystkim:

  • możliwości wstrzymania egzekucji na etapie postępowań przedinsolwencyjnych nieformalnych i formalnych (postępowanie o zatwierdzenie układu);
  • konieczności przyjęcia jednolitego instrumentu w postaci planu restrukturyzacyjnego, który obejmie zarówno plan restrukturyzacyjny, jak i układ;
  • udostępnienia modelowego planu restrukturyzacyjnego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców;
  • możliwości objęcia układem wierzycieli rzeczowych oraz udziałowców (właścicieli ekonomicznych przedsiębiorstwa);
  • rozszerzenia odpowiedzialności kadry kierowniczej przedsiębiorstw;
  • stworzenia aplikacji dla doradców restrukturyzacyjnych.

Istotną kwestią jest również ograniczenie (do 4 miesięcy) okresu ochrony przed egzekucjami komorniczymi. Wyjątkiem od tej zasady mają być wyłącznie skomplikowane, wyjątkowe sytuacje.


Materiał ukazał się w serwisie: eGospodarka.pl
dnia: 11 grudnia 2018

Link do publikacji:
Zmiany w prawie upadłościowym – dyrektywa Rady UE